Evangelieboken och kyrkoåret

Tisdag 26.12.2023

Stefanidagen (Annandag jul)
Julkretsen, jultiden

Kristi vittnen

Annandag jul, den första martyren Stefanos och med honom alla martyrers minnesdag, bildar en kontrast till juldagen. Guds frälsningsbudskap indelar människorna i mottagare och förkastare, i Kristi efterföljare och hans förföljare. Gud ger den heliga Anden som en kraftkälla åt var och en som modigt bekänner sin tro.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Röd
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
502Den signade dag
 
17Nu ljuset av Guds ljus går opp
 
31Härlig är jorden
Dagens psalmer:
527Av goda makter skyddade
 
435De heliga i landet
 
21Det är en ros utsprungen
 
33Brinn, friden stjärna, brinn
Psaltarpsalm:Ps. 119:41-48
Första läsningen:Jer. 15:15-20
Andra läsningen:Apg. 6:8, 11-15, 7:51-60 (samma text som i första årgången)
Evangelium:Matt. 23:34-39
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken