Evangelieboken och kyrkoåret

Onsdag 27.12.2023

Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
Julkretsen, jultiden

Gud är kärleken

Den 27 december började mycket tidigt firas som aposteln Johannes dag. Johannes har i kyrkans tradition betraktats som författare till det fjärde evangeliet. Placeringen av Johannes dag i anslutning till julhelgen är troligen förorsakad av Johannesevangeliets prolog, som förkunnar att Ordet blev människa. Om den 27 december infaller på en söndag firas denna söndag som aposteln Johannes dag.

Johannes betonar Guds kärlek till människorna. Denna kärlek kommer till uttryck i Jesu födelse. Guds kärlek kallar oss att älska våra medmänniskor.

Årgången:Ingen årgång
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
256Så älskar Gud vår värld
 
23Hell, morgonstjärna, mild och ren
Dagens psalmer:
252O Jesus Krist, som mänska blev
 
25Dagen är kommen
Psaltarpsalm:Ps. 92:13-16
Första läsningen:Ordspr. 8:1, 22-30
Andra läsningen:1 Joh. 2:28-3:3
Evangelium:Joh. 21:19-24 eller Joh. 1:1-14
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken