Evangelieboken och kyrkoåret

Torsdag 28.12.2023

Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
Julkretsen, jultiden

Jesus som flykting

Den 28 december minns vi offren för Herodes barnamord samt Josefs, Marias och Jesusbarnets flykt till Egypten. Liksom annandag jul påminner oss också denna dag om att tron hör samman med beredskap till martyrskap, och att denna världens grymhet kan drabba vem som helst. Denna dag påminner också om Jesusbarnets underbara räddning undan Herodes. Guds Son sparades för det stora offret på Golgata. Om den 28 december infaller på en söndag firas denna söndag som Menlösa barns dag.

Årgången:Ingen årgång
Liturgisk färg:Vit eller röd
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
24Här kommer, Jesus, dina små
Dagens psalmer:
33Brinn, fridens stjärna, brinn
 
17Dig vare lov, o Jesus Krist
Psaltarpsalm:Ps. 124:2-3, 6-8
Första läsningen:2 Mos. 1:22-2:10
Andra läsningen:1 Petr. 4:12-16
Evangelium:Matt. 2:13-21
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken