Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 31.12.2023, Söndag 31.12.2023

Första söndagen efter jul
Julkretsen, jultiden

, , , , , , , , , , , , ,
Den heliga familjen, Vårt liv är i Guds hand

Denna söndag kallas den heliga familjens söndag. Den kallas också Symeons och Hannas söndag. De hade i templet väntat på uppfyllelsen av Guds löften. Barnet Jesus skilde sig inte från andra barn. Ändå såg de i honom en ny tidsålder.

Jesus levde under samma villkor som vi. Endast så kunde han friköpa oss och ge oss rätten att leva som Guds barn.

Om första söndagen efter jul infaller den 27 december firas dagen som aposteln Johannes dag, och om den infaller den 28 december firas den som Menlösa barns dag.

,

Nyårsaftonen har ingen direkt anknytning till frälsningshistorien, utan dess innehåll bestäms av samhällets profana kalender. När kalenderårets inledning fixerades till början av januari fick december månads sista dag tidens gång som tema. Vi påminns om att vårt liv inte enbart är beroende av de lagar och makter som råder i världen. Vårt liv är i Guds hand. Vi har många skäl till tacksägelse och syndabekännelse. Det nya året innebär att Gud ger oss en möjlighet att börja på nytt.

Årgången:Ingen årgång
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
24Här kommer, Jesus, dina små
Ingångspsalmer:
43Ett år har gått till ända
 
19Kristi kyrka, fröjda dig
 
44Vi ber dig, våra fäders Gud
 
 
37Guds nåd vi glatt skall prisa
Dagens psalmer:
33Brinn. fridens stjärna, brinn
Dagens psalmer:
 
10Han kommer i sin kyrka
 
 
252O Jesus Krist, som mänska blev
 
 
35När Jesusbarnet föddes
 
Psaltarpsalm:Ps. 71:14–19
Psaltarpsalm:Ps. 121
Första läsningen:Jes. 25:1, 4–5 eller Jes. 49:13–16
Första läsningen:Klag. 3:22-26 eller Pred. 3:1-8 eller 1 Sam. 7:12
Andra läsningen:Gal. 4:3–7 eller Kol. 2:6–10
Andra läsningen:1 Petr. 1:22-25
Evangelium:Luk. 2:33–40
Evangelium:Luk. 13:6-9 eller Matt. 16:1-4
Dagens bön
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken