Evangelieboken och kyrkoåret

Måndag 01.01.2024

Nyårsdagen
Julkretsen, jultiden

I Jesu namn

Den första januari fick sin kyrkliga prägel redan under den tid när dagen ännu inte firades som början på ett nytt kalenderår. Dagen är den s.k. juloktaven (= åttonde dagen, d.v.s. juldagens efterfirningsdag). Beskrivningen av Jesu barndom har hunnit till omskärelsen och namngivningen. Därför talar texterna om Jesusnamnets betydelse. Något annat namn som kan rädda oss har vi inte. Namnet Jesus betyder ”Herren hjälper”. Det är tryggt att sätta sin tillit till det namnet vid det nya årets början.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Sex altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
39Giv, o Jesus, fröjd och lycka
 
40Under detta nya år
Dagens psalmer:
41O Jesus god, ditt namn är stort
 
38Välsignat vare Jesu namn
 
301Hur är ditt namn, o Gud, ej stort
 
296Hur ljuvligt klingar Jesu namn
Psaltarpsalm:Ps. 8:2-10
Första läsningen:Jes. 42:5-8 eller 1 Mos. 8:13-22
Andra läsningen:Apg. 4:24-30 eller Upp. 3:7-8
Evangelium:Matt. 4:12-16
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken