Evangelieboken och kyrkoåret

Lördag 06.01.2024

Trettondagen (Epifania)
Julkretsen, trettondagstiden

Jesus, världens ljus

Trettondagens evangelium berättar om Österns vise som kom för att visa sin vördnad för den nyfödda judiska konungen. De var representanter för främmande folk. Detta visar att Kristus är ett ljus för alla världens folk. Trettondagen påminner om kyrkans missionsuppdrag. Julens budskap tillhör alla.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Sex altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
23Hell, morgonstjärna, mild och ren
 
45En stjärna lyste undersam
 
50Å, vilka stora gåvor
Dagens psalmer:
48Vid Betlehem en vinternatt
 
46Himlens stjärna fordom ledde
 
49Prisad högt av herdars skara
Psaltarpsalm:Ps. 72:1-3, 8-12
Första läsningen:Mika 4:1-4
Andra läsningen:1 Tim. 3:16
Evangelium:Matt. 2:1-12 (samma text som i första årgången)
 Alternativa predikotexter
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken