Evangelieboken och kyrkoåret

Fredag 19.01.2024

Biskop Henriks minnesdag
Helgdagar, övriga kyrkliga helgdagar

Biskop Henrik, trons lärare och martyr

Den 19 januari kan man fira biskop Henriks minnesdag.

Vid sidan av det frälsningshistoriska kyrkoåret, Herrens år, uppstod det redan tidigt i kyrkans historia en kalender för kyrkliga minnesdagar, sanctoraleåret. Man firade minnet av bibelns och kyrkohistoriens personer samt av händelser som upplevts som betydelsefulla.

Reformationen gallrade bort största delen av de helgondagar som ingick i kalendern. Men firandet av de kyrkohistoriska märkespersonerna övergavs dock inte helt. Augsburgska bekännelsen påpekar om detta: ”Vi kan offentligt minnas de heliga, så att vi var och en enligt vår egen kallelse lär oss att följa deras tro och goda gärningar.” Apostlarnas och evangelisternas minnesdagar kvarstod i vår kalender till år 1772. Av helgondagarna var biskop Henriks dag den viktigaste i Finland. Den firades ännu efter reformationen.

Enligt traditionen led biskop Henrik martyrdöden i Kjulo år 1156. Under medeltiden firades två fester till hans minne: dödsdagen den 20 januari (numera den 19 januari) och minnet av relikernas flyttning till Åbo den 18 juni.

Årgången:Ingen årgång
Liturgisk färg:Röd
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
132O Herre, för trogna martyrer
 
133Helgonen har funnit friden
Dagens psalmer:
129För alla helgon, som i kamp för tron
 
130I himmelen sjunger kring Lammets tron
Psaltarpsalm:Ps. 145:1–7
Första läsningen:Jes. 52:7-10 eller Syr. 45:15-20
Andra läsningen:Hebr. 13:7-8 eller 2 Tim. 2:8-13
Evangelium:Joh. 4:34-38
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken