Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 21.01.2024

Tredje söndagen efter trettondagen
Julkretsen, trettondagstiden

Jesus väcker tro

Jesu offentliga verksamhet har börjat. Genom att undervisa och bota sjuka uppenbarade Jesus sin gudomliga härlighet. Han gjorde under, och många kunde vittna om hans makt. Därför väcktes både judar och hedningar till tro på honom som hjälpare och frälsare. I tron har en kristen människa en fast grund för sitt liv. Denna söndag kan kallas trons söndag.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
326O giv oss, Herre, av den tro
 
254Till dig allena, Kristus, står
 
344Jag skulle vilja våga tro
Dagens psalmer:
278Kristus vandrar bland oss än
 
503Ge också tron, den rena
 
103Herren lever, våga tro det
Psaltarpsalm:Ps. 102:16–23
Första läsningen:5 Mos. 32:36–39
Andra läsningen:2 Kor. 1:3–7
Evangelium:Mark. 1:29–39
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken