Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 28.01.2024

Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
Påskkretsen, söndagarna före fastetiden

Den oförtjänta nåden

Dagens gamla latinska namn Septuagesima (den sjuttionde) talar om att det är sjuttio dagar till påsken, som församlingen nu vänder sin blick mot. Av gammalt började prästerskapets fasta vid denna tidpunkt. Församlingen och dess tjänare uppmanas att med uthållighet kämpa trons goda kamp i förtröstan på Guds nåd. Dagens evangelium påminner om att Guds nåd inte kan förtjänas. Hans godhet är lika stor mot alla.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
251Vår Gud har av barmhärtighet
 
275Jesus för världen givit sitt liv
Dagens psalmer:
266Jag nu den säkra grunden vunnit
 
170Än finns det en värld
 
268Jesus, korsets man
 
416O människa, o vandringsman
 
453Du är större än mitt hjärta
Psaltarpsalm:Ps. 18:2–7
Första läsningen:1 Sam. 16:1-13
Andra läsningen:Rom. 9:11-23
Evangelium:Luk. 17:7-10
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken