Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 11.02.2024

Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Påskkretsen, söndagarna före fastetiden

Guds kärleks offerväg

Begynnelseorden Esto mihi (Var mig) i den gamla antifonen Ps. 31:3 har gett oss det latinska namnet på denna söndag.

Jesu offentliga verksamhet når en vändpunkt. Nu börjar vandringen mot Jerusalem där lidande och död väntar honom. Men på denna väg förhärligas Sonen. Den gudomliga kärleken segrar när den utger sig ända till döden. Våra ögon måste öppnas så att vi inser att Jesus lider för oss och för hela världen. Frälsaren frågar också oss om vi är beredda att ställa oss till hans förfogande.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
59Se, vi går upp till Jerusalem
 
483Tung och kvalfull
 
272Så älskade Gud världen all
Dagens psalmer:
484Ett enda om hans väg var visst
 
261Kärlek, av vars hand jag blivit
 
480Din kärlek, Jesus, gräns ej vet
 
375Mitt i en värld av mörker
Psaltarpsalm:Ps. 31:2-6
Första läsningen:Hes. 18:30-32
Andra läsningen:1 Kor. 13 (samma text som i första årgången) eller 1 Tim. 2:4-6
Evangelium:Mark. 10:32-45
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken