Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 18.02.2024

Första söndagen i fastan (Invocavit)
Påskkretsen, fastetiden

Jesus segrar över frestelserna
Dagens latinska namn Invocavit (Han åkallar mig) kommer från denna söndags antifon (Ps. 91:15).

Det centrala temat för första söndagen i fastan är berättelsen om hur Jesus frestas i öknen. Han frestades att överge sin kallelse, men han övervann frestelsen. Inte heller dagens människa lämnas i fred för frestaren. Men vår hjälp är Kristus, han som övervann frestaren.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
371Kristus, uppenbara för oss
 
348Till dig jag ropar
Dagens psalmer:
367Hjälp mig, o Jesus
 
162Kungör, o Herre, din allmakt
 
410Gå varsamt, min kristen
 
339Mästare, alla söka dig
Psaltarpsalm:Ps. 91:1–4, 11–12
Första läsningen:Jes. 1:16-20 eller 1 Mos. 3:1-7 (8-19) (samma text som i första årgången)
Andra läsningen:Hebr. 2:9, 17-18
Evangelium:Mark. 1:12-13
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken