Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 25.02.2024

Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
Påskkretsen, fastetiden

Bön och tro

Beteckningen Reminiscere (Kom ihåg) kommer från dagens antifon (Ps. 25:6). Jesus kämpade mot mörkrets makter genom att bota sjuka och förlåta syndare. Denna kamp är förenad med bön och tro.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
326O giv oss, Herre, av den tro
 
338En dunkel örtagård
 
356Fader, du vars hjärta gömmer
Dagens psalmer:
335Jesus, din ljuva förening att smaka
 
342Herre, jag vill bida
 
349När vi i högsta nöden står
 
334Jordens Herre, möt oss alla
Psaltarpsalm:Ps. 25:1–10
Första läsningen:1 Mos. 32:23-32
Andra läsningen:Jak. 1:2–6
Evangelium:Luk. 7:36-50
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken