Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 03.03.2024

Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Påskkretsen, fastetiden

Jesus segrar över ondskans makter

Beteckningen Oculi (Mina ögon eller Min blick) utgör inledningsord till dagens antifon (Ps. 25:15).

Berättelsen om utdrivningen av onda andar, som är ett centralt motiv för tredje söndagen i fastan, kommer ursprungligen från bruket att vid påsk döpa nya medlemmar i församlingen. Fastetiden var därför en förberedelsetid före dopet. I själva dopet ingick sedan flera exorcismer, d.v.s. utdrivningar av den onde. Tematiskt ansluter sig denna söndag till första söndagen i fastan. Vi manas att framför allt tänka efter på vilken sida vi står. Båda söndagarna betonar att Kristus är segrare över mörkrets makter.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
260Jesus, glädjens källa
 
191Vi bär så många med oss
 
265Jesus är min vän den bästa
Dagens psalmer:
161Om blott Jesus, vår Herre
 
367Hjälp mig, o Jesus
 
268Jesus, korsets man
Psaltarpsalm:Ps. 25:11-20
Första läsningen:Jer. 7:23-26
Andra läsningen:1. Joh. 5:18-20
Evangelium:Joh. 8:46-59
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken