Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 10.03.2024

Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
Påskkretsen, fastetiden

Livets bröd

Den gamla antifonens (Jes. 66:10) första ord, Laetare (Gläd er), uttrycker att denna söndag är ett slags rastställe, en uppfriskande oas i fastetidens ökenvandring.

Denna helg har kallats midfastosöndag, eftersom den är placerad mitt i fastetiden. En annan benämning är brödsöndagen. Texterna berättar om hur Jesus bespisar de femtusen. Därtill ansluter sig diskussionen om människans behov av andlig föda. Jesus själv är livets bröd. Han delar ut sina goda gåvor till oss och lär oss att dela med oss av vårt eget till dem som behöver det. Till sitt innehåll tangerar denna söndag skärtorsdagens tematik.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
383Gud, ditt folk är vandringsfolket
 
314Jesus, du som själen mättar
Dagens psalmer:
486Bröd, bröd, åkrarnas bröd
 
218Ett livets bröd vill Jesus Krist
 
413Befall i Herrens händer
Psaltarpsalm:Ps. 84:6-10, 13
Första läsningen:Jes. 55:1-3
Andra läsningen:Upp. 21:6-7
Evangelium:Joh. 6:48-58
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken