Evangelieboken och kyrkoåret

Fredag 29.03.2024

Långfredagen
Påskkretsen, fastetiden

Guds Lamm

Långfredagens budskap lyder: Kristus har dött för oss. Han försoningsverk är fullbordat. Därför är detta en stor dag i kristenheten. Detta märks redan i benämningarna på olika språk. I de slaviska språken och också i ungerska och estniska används beteckningar som betyder ”den stora fredagen” (t.ex. estniska Suur reede). Den engelska beteckningen Good Friday, ”den goda fredagen”, leder tankarna till försoningens dyrbara gåva. I de romanska språken talas det om ”den heliga fredagen” (t.ex. franska Vendredi saint). Det tyska ordet Karfreitag tar fasta på den sorg som är förknippad med korsfästelsen (prefixet kar- betyder sorg i gammal tyska). Benämningen ”långfredag” finns i olika versioner endast i de nordiska länderna.

Långfredagens bibeltexter följer händelserna på Golgata ända från korsfästelsen fram till Jesu död. Klockan 15 kan man fira minnet av Jesu dödsstund (se Andakt vid Jesu dödsstund i gudstjänstboken). Långfredagens kvällsgudstjänst har traditionellt ägnats åt Kristi begravning. Gud har helgat också vår egen grav till ett vilorum.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Svart
Altarljus:Inget altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
60O huvud, blodigt, sårat
 
74Han på korset, han allena
 
61Guds rena lamm, oskyldig
Dagens psalmer:
68Jesus, lär mig rätt betrakta
 
67Skåda, skåda nu här alla
 
75Vår Herre Kristus talat har
 
70När jag mot korset blickar fram
 
86De såg ej dig, blott timmermannens son
Psaltarpsalm:Ps. 22:7-20
Första läsningen:Jes. 53 (samma text som i första årgången)
Andra läsningen:Hebr. 5:7-10 (samma text som i första årgången) eller Hebr. 10:12-20
Evangelium:Matt. 27:33-54
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken