Evangelieboken och kyrkoåret

Lördag 30.03.2024

Den stilla lördagen
Påskkretsen, fastetiden

Jesus i graven

Dagens ämne är Kristus i graven och dödsriket. Genom sin död övervann Kristus dödens och fördömelsens makt och befriade dem som hade satt sitt hopp till honom.

Årgången:Ingen årgång
Liturgisk färg:Svart
Altarljus:Inget altarljus

Öppna altarbilden

 
76O Jesus, du min salighet
 
62Vi tackar dig, o Jesus god
Första läsningen:Job 19:25-27
Andra läsningen:1 Petr. 3:18-22
Evangelium:Matt. 27:62-66
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken