Evangelieboken och kyrkoåret

Lördag 30.03.2024

Påsknatten
Påskkretsen, påsktiden

Kristus har övervunnit döden

Påsknattens mässa är i många länder påsktidens centrala gudstjänst vid sidan av påskmorgonens mässa. Påsknatten och påskmorgonen bildade också i början en enda gudstjänsthelhet. Påsknattens gudstjänst var ursprungligen inriktad på att invänta Herrens uppståndelse. Nattvarden firades i soluppgången. Solen är symbolen för den uppståndne Herren, och soluppgången symboliserar hans uppståndelse från de döda. Ljusen som tänds under påsknattens mässa illustrerar att solen går upp och att dödens mörker viker.

Påsknattsgudstjänstens centrala ämnen är Gamla testamentets påskberättelser, åminnelsen av vårt dop och händelserna vid graven på påskmorgonen. Jesu grav är tom. Gud har uppväckt honom från de döda och så brutit gravens och dödens bojor. Vi minns att också vi i dopet har dött och uppstått med Kristus.

Årgången:Ingen årgång
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Sex altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
95Detta är den stora dagen
 
89Nu kommen är vår påskafröjd
Dagens psalmer:
94Nu låt oss fröjdas med varann
 
103Herren lever, våga tro det
Psaltarpsalm:Ps. 30:2-6
-Läsning ur Gamla testamentet:1 Mos. 1:1-5, 26-28 (29-30) 31-2:1 eller
1 Mos. 8:1-12 (18-22) eller
2 Mos. 14:8, 10-16, 21-22 eller
Jes. 55:1-7 eller
Hes. 36:24-28
Läsning ur Nya testamentet:Rom. 6:3-11 eller
Kol. 3:1-4
Evangelium:Mark. 16:1-8
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken