Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 31.03.2024

Påskdagen
Påskkretsen, påsktiden

Kristus är uppstånden

På påskdagen genljuder församlingen av glädje och fröjd. Kristus är uppstånden! Påskens budskap är den kristna trons kärna och grund. Från den tomma graven når oss ängelns budskap genom kvinnorna och apostlarna. Kristus har uppstått från de döda som den förste av de avlidna. Han har övervunnit syndens, dödens och fördömelsens makt. Uppståndelsen visar att Jesus är Guds Son.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Sex altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
98Vad ljus över griften
 
95Detta är den stora dagen
Dagens psalmer:
90Upp, min tunga
 
93Ära ske Gud och Herren Krist
Psaltarpsalm:Ps. 118:15-23 (24)
Första läsningen:Hos. 6:1-3 (samma text som i första årgången) eller Jes. 25:8-9
Andra läsningen:1 Kor. 5:6-8
Evangelium:Matt. 28:1-8
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken