Evangelieboken och kyrkoåret

Måndag 01.04.2024

Annandag påsk
Påskkretsen, påsktiden

Mötet med den Uppståndne

Annandagens texter talar om hur den Uppståndne uppenbarar sig för lärjungarna och några av kvinnorna. Uppenbarelserna övertygade dem om att deras Herre verkligen blivit uppväckt och fortsättningsvis är närvarande i sin församling. Församlingen lever i gemenskap med den Uppståndne.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
91Uppstånden är vår Herre Krist
 
102Livet vann, dess namn är Jesus
 
96Nu gläd er, alla ni som har
Dagens psalmer:
92I dödens band låg Herren Krist
 
97Jesus lever! Därför kan
 
99Du segern oss förkunnar
Psaltarpsalm:Ps. 16:8-11
Första läsningen:Ps. 73:23-28
Andra läsningen:1 Petr. 1:18-23
Evangelium:Matt. 28:8-15
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken