Evangelieboken och kyrkoåret

Fredag 05.04.2024

Fredagen efter påsk
Påskkretsen, påsktiden
Under den s.k. påskoktaven (påskdagen och påskveckan) höll man redan under tredje och fjärde århundradet dagliga gudstjänster. Vid dem läste man berättelserna om hur den uppståndne Frälsaren visade sig för sina lärjungar. Det centrala teologiska temat är vandringen i det nya livet, vandringen i ljuset.

Årgången:Ingen årgång
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Ingångspsalmer:
99Du segern oss förkunnar
Psaltarpsalm:Ps. 40:6-9
Lästext:Apg. 23:1, 6-11
Evangelium:Matt. 28:8-15
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken