Evangelieboken och kyrkoåret

Lördag 06.04.2024

Lördagen efter påsk
Påskkretsen, påsktiden
Dagens latinska benämning Sabbatum in albis deponendis (sabbaten när de vita kläderna skall läggas bort) syftar på att de som döptes på påsken bar sin vita dopklädnad hela den följande veckan. Till den kristnes kallelse hör att leva som ljusets barn i ett nytt liv.

Årgången:Ingen årgång
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Ingångspsalmer:
287Hela världen, prisa Herren
Psaltarpsalm:Ps. 100
Lästext:Ef. 5:8-14
Evangelium:Matt. 28:16-20


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken