Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 14.04.2024

Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
Påskkretsen, påsktiden

Den gode herden

Denna söndag kallas Den gode herdens söndag. Dagens latinska namn Misericordia Domini (Herrens barmhärtighet) kommer från den gamla antifonens inledningsord (Ps. 33:5, jfr även Ps. 89:2).

Jesus är den gode herden. Som den högste herden sänder han sina lärjungar att vaka över Guds hjord.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
400Min herde Herren Jesus är
 
287Hela världen, prisa Herran
Dagens psalmer:
384Den korta stund jag vandrar här
 
304Lov ske dig, Herre Jesus Krist
 
394O Jesus, du min herde god
 
415Med Gud och hans vänskap
 
166En Fader oss förenar
Psaltarpsalm:Ps. 23
Första läsningen:Mika 7:14-20
Andra läsningen:Hebr. 13:20-21
Evangelium:Joh. 10:1-10
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken