Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 21.04.2024

Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
Påskkretsen, påsktiden

Guds folks hemlängtan

Namnet Jubilate (Gläd er!) kommer från söndagens antifon (Ps. 66:1) och betonar påsktidens lovsångskaraktär. Församlingen firar med glädje Herrens uppståndelse och hans seger över döden. Vi riktar blicken mot det nya livet i himlen, dit Kristus gått för att bereda plats för oss. De kristna längtar efter den kommande staden. Genom Kristi uppståndelse har de redan gjorts till en ny skapelse. När Kristus återvänder kommer de att bli lika hans förhärligade kropp.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
583Min Frälsare lever
 
570Eja, mitt hjärta
Dagens psalmer:
566Hur mäktig är den sabbat
 
584Jag har ett hem
 
575Hur suckar du, min själ, i banden
 
555Jag vandringsman är
Psaltarpsalm:Ps. 66:3-9
Första läsningen:5 Mos. 30:19-20
Andra läsningen:Hebr. 11:2, 13-19
Evangelium:Joh. 14:1-7
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken