Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 28.04.2024

Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
Påskkretsen, påsktiden

Himmelrikets medborgare i världen

Uppmaningen Cantate (Sjung!) som är hämtad från dagens psaltarpsalm (98) placerar denna söndag mitt i kedjan av glädjerika söndagar. Församlingen följer sin Segerherre i sanning och kärlek på väg mot den fullständiga glädjen i himlen. Ledda av den heliga Anden får de kristna leva som medborgare i det himmelska riket redan här i världen.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
532Likt vårdagssol i morgonglöd
 
383Gud, ditt folk är vandringsfolket
Dagens psalmer:
111Kom, helge Ande, till mig in
 
322Sanningens Ande
Psaltarpsalm:Ps. 98:2-9
Första läsningen:Jes. 4:2-6
Andra läsningen:1 Joh. 3:18-24
Evangelium:Joh. 15:10-17
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken