Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 05.05.2024

Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
Påskkretsen, påsktiden

Hjärtats samtal med Gud

Rogate (Bed! Anropa!) avviker från de övriga söndagarna efter påsk såtillvida att det latinska namnet inte kommer från dagens antifon utan från de festprocessioner som hölls fr.o.m. 300-talet i Rom. De ersatte de hedniska processioner som man om vårarna hade hållit ute på fälten. Från slutet av 400-talet förekom kyrkliga processioner på vardagarna mellan bönsöndagen och Kristi himmelsfärdsdag. Därför kallades de för gångdagar.

Inom den evangeliska kristenheten talar bönsöndagens texter traditionellt om bönen och om Kristus som den stora förebedjaren och böneläraren.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
382Jag lyfter mina händer
 
332Hör oss, Gud, du själv har bett oss
Dagens psalmer:
315Mitt hjärta, fröjda dig
 
328Att bedja är ej endast att begära
 
323Till dig, o Herre, ville jag
Psaltarpsalm:Ps. 40:2-6
Första läsningen:2 Mos. 17:8-13
Andra läsningen:Jak. 5:13-16
Evangelium:Luk. 11:5-13
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken