Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 19.05.2024

Pingstdagen
Pingstkretsen, pingsttiden

Den heliga Andens utgjutande

Tidpunkten för pingstfirandet bestäms utgående från Apostlagärningarnas berättelser om Kristi himmelsfärd och om den heliga Andens utgjutande (Apg. 1–2). I de flesta språk har man använt härledningar ur grekiskans pentekoste (den femtionde) när man har gett namn åt denna helg. Judarna firade nämligen sin pingst femtio dagar efter påsk.

Den judiska pingsten var ursprungligen en skördefest, som på Jesu tid firades till minne av förbundet på Sinai. Från och med 100-talet e. Kr. sammankopplades denna fest särskilt med minnet av lagens utgivande. Den kristna pingstens budskap kom att handla om utgjutandet av den heliga Anden, om Andens gärningar och om den kristna kyrkans uppkomst. På pingstdagen förrättades de allra första kristna dopen. I den tidiga kyrkan var pingsten den andra stora dophögtiden näst efter påsken.

Utmärkande för tiden efter Kristi himmelsfärdsdag är väntan på den heliga Anden. Denna väntan kulminerar i pingstaftonen. Då är det lämpligt att hålla en kvällsandakt (vesper) som en sista förberedelse för pingstfesten.

Pingstens bibeltexter talar om den heliga Anden som löfte och gåva. Anden har blivit sänd till oss som försvarare, hjälpare och tröstare. Genom Anden är Kristus ständigt närvarande i sin kyrka. Anden förenar alla kristna i Kristi kyrka. De äger en Herre och en tro. På detta sätt innebär pingstens budskap en motpol till den förbistring som beskrivs i berättelsen om Babels torn.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Röd
Altarljus:Sex altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
114Kom till mitt arma hjärta
 
116Kom, helige Ande, från höjden
 
118Grip du mig, helige Ande
Dagens psalmer:
117O Guds Ande, du som bor i ljus
 
109Dig, helge Ande, nu vi ber
 
112Helige Ande, kom till oss från ovan
 
113Helige Ande, sanningens Ande
 
108Kom, helge Ande, Herre Gud
Psaltarpsalm:Ps. 68:5-11
Första läsningen:Joel 2:28-32
Andra läsningen:Apg. 2:1-13 (samma text som i första årgången)
Evangelium:Joh. 3:16-21
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken