Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 26.05.2024

Treenighetssöndagen
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Den dolde Guden

I den västliga kyrkan bestämdes år 1334 att pingstens oktav, d.v.s. söndagen efter pingst, skulle firas som den heliga Treenighetens söndag. Denna söndag sammanfattar den undervisning som man fått om Gud genom de frälsningshistoriska händelserna. Treenighetssöndagen är trosbekännelsens dag.

Texterna talar om Guds dolda väsen, som övergår allt mänskligt förstånd. Gud är en, men vi har lärt känna honom som Fadern, Sonen och den heliga Anden. Han är Skaparen, Återlösaren och Heliggöraren. Tron talar inte om Guds väsen på ett kunskapsmässigt och systematiserande sätt, utan den förkunnar hans nådegärningar med förundran och lovprisning.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Sex altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
289Herren vår Gud är en konung
 
298Helig, helig, helig
Dagens psalmer:
147Allena Gud i himmelrik
 
149Gud, heliga Treenighet
 
279Gud, vår Gud, vi lovar dig
 
280O Gud, vi lovar dig
 
386I det djupa, i det höga
Psaltarpsalm:Ps. 95:1-2, 6-7
Första läsningen:4 Mos. 6:22-27 eller Jes. 66:1-2
Andra läsningen:Ef. 1:3-6 (7-10) 11-14
Evangelium:Matt. 28:16-20
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken