Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 02.06.2024

Andra söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Förgängliga och oförgängliga skatter

Denna söndag handlar om de oförgängliga himmelska skatterna samt om de förgängliga och bedrägliga jordiska rikedomarna. Att sträva efter rikedom leder till själviska gärningar. Att älska Gud är att enligt hans vilja tjäna sin nästa. Här är Kristus vårt föredöme. Han var rik, men han blev fattig för att göra oss rika.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
340Mitt hjärta längtar dag och natt
 
263Jesus är mitt liv, min hälsa
Dagens psalmer:
365Allt vad vi på jorden äger
 
488Se, en gåvoflod går fram
 
260Jesus, glädjens källa
 
255Av hjärtat håller jag dig kär
Psaltarpsalm:Ps. 49:6–10, 16–21
Första läsningen:Ordspr. 30:7-9
Andra läsningen:1 Tim. 6:6-12
Evangelium:Matt. 16:24-27
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken