Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 09.06.2024

Tredje söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Kallelsen till Guds rike

Texternas centrala tema är kallelsen till Guds rike och vårt svar på denna kallelse. Uppgifterna och lockelserna i det jordiska livet kan hindra oss att ta emot den kallelse som Jesus ger oss. Om man tvekar och dröjer kan tillfället gå förbi.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
128Det dukas i himlarnas rike ett bord
 
228Till måltid Herren kallar
Dagens psalmer:
409Ack, hur sig mången utesluter
 
422Med Jesus fram i de bästa åren
 
419Var är den skatt som bliver
 
557O syndare, som säker är och trygger
Psaltarpsalm:Ps. 18:17-20, 26-29
Första läsningen:Hes. 33:30-33
Andra läsningen:Hebr. 12:1-6
Evangelium:Luk. 9:57-62
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken