Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 23.06.2024

Femte söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Var barmhärtiga

Det är inte vår sak att döma vår nästa. Endast Gud har rätten att döma. Vi uppmanas att förlåta vår nästa och att främja rätten och godheten. Vi hör till en församling av syndare som lever av Guds förlåtelse.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
504Ljus av ljus, o morgonstjärna
Dagens psalmer:
474Ni mänskobarn som här i världen
 
552För att folken måtte helas
Psaltarpsalm:Ps. 13:2–6
Första läsningen:Job 35:1-8
Andra läsningen:Rom. 14:13-19
Evangelium:Luk. 13:1-5
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken