Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 30.06.2024

Apostladagen
Pingstkretsen, tiden efter pingst

I Herrens tjänst

Redan tidigt under medeltiden firades apostlarna Petrus och Paulus dag den 29 juni till minne av deras martyrdöd. Enligt traditionen dödades de under de förföljelser som kejsar Nero initierade på 60-talet. När apostladagen avlägsnades i det svenska riket år 1772 upphörde också Petri och Pauli dag som en egen helg. Senare har dess texter placerats på denna söndag.

Numera minns man samtliga apostlar på sjätte söndagen efter pingst. Söndagens texter talar om apostlarnas kallelse och en lärjunges uppgifter. Kristus har gett också oss uppdraget att delta i hans verk på jorden. När vi följer Guds ord är vi delaktiga av livet i Kristus.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Röd
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
423Räds ej bekänna Kristi namn
 
428Du sagt mig, Herre, att jag må
Dagens psalmer:
417Mästare, kom, träd in i denna skara
 
206Livets Ande, kom från ovan
 
485Gud, från ditt hus
Psaltarpsalm:Ps. 145:3-7
Första läsningen:Jes. 66:18-19
Andra läsningen:2 Tim. 3:14-17 eller Apg. 26:12-23
Evangelium:Mark. 3:13-19
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken