Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 14.07.2024

Kristi förklarings dag
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Kristus förhärligad

Ända sedan 1500-talet har Kristi förklarings dag firats på sjunde söndagen efter trefaldighet (som nu är åttonde söndagen efter pingst). Kristi förhärligande var vändpunkten i hans liv. Apostlarna fick med egna ögon se hans gudomliga härlighet och höra Guds röst: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.” Guds härlighet kommer till synes i den kärlek som offrar allt.

Förutom den förklarade Kristus visade sig även Mose och Elia för apostlarna på berget. Mose och Elia representerade lagen och profeterna. Från första stund har den kristna kyrkan sett Kristi liv, död och uppståndelse som uppfyllelsen av löftena i Gamla testamentet.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
121Vår blick mot helga berget går
 
175Käre Jesus, vi är här
 
371Kristus, uppenbara för oss
Dagens psalmer:
120På berget i förklarat sken
 
122Sorlet har dött
 
297Gud, allsmäktige, må alla
Psaltarpsalm:Ps. 97:1-2, 5-6, 10-11
Första läsningen:2 Mos. 34:29-35
Andra läsningen:2 Kor. 3:7-18
Evangelium:Luk. 9:28-36
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken