Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 21.07.2024

Nionde söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Sanning och sken

En kristen människa måste kämpa för att skilja sanning från lögn och rätt från orätt. Om hon känner Gud och frågar efter hans vilja leds hon fram till sanningen.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
504Ljus av ljus, o morgonstjärna
 
203Lovad vare Gud som sänder
 
503Min Gud och Fader kära
Dagens psalmer:
158Förbliv hos oss, o Jesus Krist
 
167Sin enda grund har kyrkan
 
201Ordet om Guds nåd och frälsning
Psaltarpsalm:Ps. 92:5–10, 13–16
Första läsningen:Jer. 7:1–7
Andra läsningen:Hebr. 12:14–17
Evangelium:Matt. 7:24–29
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken