Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 28.07.2024

Tionde söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Trofast förvaltning av Guds gåvor

Denna söndags texter uppmanar oss att trofast och ansvarsfullt förvalta de gåvor vi fått av Gud. En kristen människa bör använda givna möjligheter med klokhet och insikt, och utan att tumma på sanningen. Hennes handlingar skall i alla livets skiften styras av trohet också i det lilla.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
318Min gode Gud, jag beder dig
 
467Sänd av himlens sol en strimma
Dagens psalmer:
249Herre, du har anförtrott
 
466Herre, din dag var också lik
Psaltarpsalm:Ps. 119:129–136
Första läsningen:Ordspr. 3:27–32 eller 1 Mos. 41:46–49, 53–57
Andra läsningen:Hebr. 10:19–25 eller Apg. 20:17–24
Evangelium:Luk. 12:42–48
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken