Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 11.08.2024

Tolfte söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Självprövning

Guds ord uppmanar oss att granska oss själva och vår livsföring. När vi lär känna oss själva på rätt sätt är vi redo att ta emot nåden enbart som en gåva av Gud. Självtillräckligheten kan förvränga en människas verklighetsuppfattning. Vi kan börja tro att vi på egen hand skall kunna uppfylla Guds vilja.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
359Till dig ur hjärtegrunden
 
356Fader, du vars hjärta gömmer
Dagens psalmer:
352Vart flyr jag för Gud
 
197Du sänt oss, Gud, ditt helga ord
Psaltarpsalm:Ps. 51:6-14
Första läsningen:Jes. 2:12–18
Andra läsningen:1 Joh. 1:8–2:2
Evangelium:Matt. 23:1–12
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken