Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 18.08.2024

Trettonde söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Jesus vår helare

Människan är skapad för att prisa Guds namn. Synden hindrar henne att göra det, men Jesus kan ge oss seende ögon, hörande öron och en tunga som prisar Guds gärningar. Jesu gärningar vittnar om hans kärlek och om hans makt att hjälpa människor i nöd.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
482Ett vänligt ord kan göra under
 
174O Jesus Krist, till oss dig vänd
 
175Käre Jesus, vi är här
Dagens psalmer:
481Ord av evighet
 
461Som människor möts vi på vägen
 
476Min mun och tunga
Psaltarpsalm:Ps. 30:3–6, 12–13
Första läsningen:2 Kung. 5:1–15
Andra läsningen:Apg. 3:1–10
Evangelium:Joh. 9:1–7, 39–41
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken