Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 25.08.2024

Fjortonde söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Vår nästa

Genom sitt liv och sin undervisning gav Jesus uttryck för den kärlek från Gud som överskrider alla gränser. Hans exempel förpliktigar oss att se en nästa i varje människa. Av Kristus får också vi kraft att göra gott mot våra medmänniskor. En människa är inte alltid själv medveten om att hon är ett redskap för Guds kärlek när hon gör goda gärningar.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
483Tung och kvalfull
 
458Allt mänskosläktet av ett blod
Dagens psalmer:
475Vem kallar du din nästa här
 
480Din kärlek, Jesus, gräns ej vet
 
489När du med en hungrig broder
Psaltarpsalm:Ps. 112:5–9
Första läsningen:Rut 1:7–11, 14–18
Andra läsningen:Rom. 13:8–10
Evangelium:Mark. 12:41–44
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken