Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 01.09.2024

Femtonde söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Tacksamhet

Denna söndag talar om tacksamhet och otacksamhet. Jesus gjorde gott framför allt mot dem som andra hade övergett. Av dem som han hjälpte var det inte alla som tackade honom och bekände sin tro på honom. Andra stördes av att Jesus inte handlade så som de skulle ha önskat. Men han ville göra gott mot alla utan åtskillnad.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
181Kom inför Herren med tacksamhet
 
287Hela världen, prisa Herran
Dagens psalmer:
354För dig min nöd jag klagar
 
307Att prisa dig är underbart
 
284Lovsjung vår Herre, konungen
 
289Herren vår Gud är en konung
Psaltarpsalm:Ps. 65:2–6, 9
Första läsningen:Neh. 8:5–10
Andra läsningen:1 Thess. 5:16–24
Evangelium:Matt. 11:25–30
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken