Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 08.09.2024

Sextonde söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Guds omsorg

Jesus lär att den som tror på Gud inte behöver bekymra sig för allt möjligt. Vår himmelske Far har vård om oss och frigör oss, så att vi varje stund kan koncentrera oss på det som är mest nödvändigt. Samtidigt befriar Gud oss till att också hjälpa våra medmänniskor. En kristen människa minns Jesu ord: ”Det är saligare att ge än att få.”

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
363Min själ, mitt sinne, låt Gud råda
 
503Min Gud och Fader kära
Dagens psalmer:
379En kristen bör tro och besinna
 
364Sorgen och glädjen
Psaltarpsalm:Ps. 86:1, 3–7
Första läsningen:2 Mos. 16:11-19, 31, 35
Andra läsningen:Apg. 20:32-35 eller 1 Tim. 6:17–19
Evangelium:Matt. 6:19–24
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken