Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 15.09.2024

Sjuttonde söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Jesus ger liv

Med utgångspunkt i evangelietexten har denna söndag kallats lilla påsken eller höstens påsk. Jesus har brutit dödens makt som hotar människan och hela skapelsen. Därför har de som tror på honom ett hopp som bär över dödens gräns. En gång skall också skapelsen befrias undan förgängelsen.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
542Fram skrider året i sin gång
Dagens psalmer:
388O liv, som blev tänt
 
238Låt gråten och klagan få stillna
 
556Lik ängens sköna blomma
Psaltarpsalm:Ps. 86:10-13
Första läsningen:Jes. 26:12-14, 19 eller 1 Kung. 17:17–24
Andra läsningen:Fil. 1:20-26
Evangelium:Joh. 5:19-21
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken