Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 22.09.2024

Adertonde söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

En kristen människas frihet

Tron på Kristus befriar oss från att grunda våra liv på egna gärningar, konventionella regler eller andras åsikter. Kristus befriar från de trånga gränser som människorna sätter, men han binder sina efterföljare till sanningen och kärleken. Kristi kärlek är riktmärke för en kristen människas liv, handlingar och beslut.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
404Fri som rymdens svala
 
200Hur skall vi rätt dig prisa
Dagens psalmer:
373Nu gläd dig, min ande, i Herran
 
431Inte med makt
 
198Ordets Herre, du har givit
 
195Guds ord är ljuset på min stig
Psaltarpsalm:Ps. 119:97–104
Första läsningen:Jes. 1:10-17
Andra läsningen:Gal. 5:22-26
Evangelium:Mark. 7:5-13 eller Mark. 2:23-28
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken