Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 06.10.2024

Tjugonde söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Tro och otro

I Jesus ser tron Guds Son som har makt att göra Guds gärningar. Under Jesu livstid tvivlade många på honom eller tog anstöt av honom. De förnekade hans gudomlighet och höll honom för en uppviglare. Också varje kristen människa känner av kampen mellan tro och otro i sitt eget hjärta. Därför måste en Kristi efterföljare kritiskt pröva sin egen trosgrund.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
355Frälsare, du som äger läkedomen
 
344Jag skulle vilja våga tro
Dagens psalmer:
337Ditt ord, o Herre, kallar oss
Psaltarpsalm:Ps. 78:1–8
Första läsningen:4 Mos. 21:4–9
Andra läsningen:Kol. 1:19–23
Evangelium:Joh. 7:40–52
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken