Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 13.10.2024

Tjugoförsta söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Jesu sändebud

Jesus förkunnade Guds rike som en gåva. Han förlät också de svåraste synder. Jesus sänder ut de sina i världen för att de skall vittna om denna nåd och tjäna människorna i hans namn. Den kristne är ett Frälsarens sändebud, ”en Kristus för sin nästa”.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
429Vår tröghet är så stor, o Gud
 
215Säll den som håller Jesus kär
Dagens psalmer:
434På denna jord, vår Herres verk
 
424Min Gud är en väldig hjälte
 
430Du som gick före oss
Psaltarpsalm:Ps. 145:8–13
Första läsningen:Amos 7:10-15
Andra läsningen:Gal. 4:12-20
Evangelium:Joh. 13:16-20
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken