Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 20.10.2024

Reformationsdagen
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Trons grund

Den tjugoandra söndagen efter pingst ägnas minnet av reformationen. Söndagens texter ansluter sig nära till reformationens centrala betoningar.

Gud glömmer inte sitt folk utan ger kyrkan tider av förnyelse. Han sänder människor som kallar oss tillbaka till grunden för vår kristna tro, till bibeln och till förkunnelsen om den rättfärdighet som vi äger genom tron.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
157Behåll oss, Herre, vid ditt ord
 
169Guds menighet
 
200Hur skall vi rätt díg prisa
Dagens psalmer:
154Vår Gud är oss en väldig borg
 
253O, gläd dig, Guds församling nu
 
167Sin enda grund har kyrkan
 
485Gud, från ditt hus, vår tillflykt du oss kallar
Psaltarpsalm:Ps. 46:2–8
Första läsningen:Jer. 17:5-8
Andra läsningen:Rom. 10:12-18
Evangelium:Matt. 5:13-16
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken