Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 27.10.2024

Tjugotredje söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Förlåt varandra

Denna söndag behandlar förlåtelsen och den ömsesidiga kärleken. Hela vårt liv är beroende av den förlåtelse som vi får genom Kristi korsdöd. Den kallar oss att möta våra medmänniskor med värme, kärlek och förlåtelse. När vi lever så, kan Guds rika gåvor komma till synes i våra liv.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
458Allt mänskosläktet av ett blod
 
359Till dig ur hjärtegrunden
Dagens psalmer:
470Nu, Herre, ge mig av din eld
 
471Jublande lyfter vi här våra händer
 
483Tung och kvalfull
Psaltarpsalm:Ps. 119:162–168
Första läsningen:Jes. 64:4-8
Andra läsningen:Fil. 1:6-11
Evangelium:Matt. 6:14-15
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken