Evangelieboken och kyrkoåret

Lördag 02.11.2024

Alla helgons dag
Helgdagar, övriga kyrkliga helgdagar

De heligas gemenskap

Alla helgons dag är en sammansmältning av två helgdagar, alla helgons dag den 1 november (Festum omnium sanctorum) och alla troende avlidnas minnesdag den 2 november (Commemoratio omnium fidelium defunctorum). Både kristenhetens martyrer och alla övriga som avlidit i tron på Kristus är sålunda föremål för åminnelse. Men ordet ”heliga” syftar inte endast på de avlidna. Alla som tillhör Kristus är heliga. I tron är de delaktiga i den osynliga gemenskapen med helgonen. Dagens traditionella huvudtext är bergspredikans saligprisningar. Enligt trosbekännelsen utgör de heliga en gemenskap som också vi på ett osynligt sätt har del i.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Röd, eller särskilt vid kvällsgudstjänst vit
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
585Upp, du min själ och sjung
 
298Helig, helig, helig
Dagens psalmer:
129För alla helgon
 
127Den stora vita skaran där
 
133Helgonen har funnit friden
På kvällstid dessutom:
 
568I himmelen, i himmelen
 
130I himmelen sjunger kring Lammets tron
 
131Välsignade alla ni kära
Psaltarpsalm:Ps. 89:6–8, 16–19
Första läsningen:Jes. 65:23–25
Andra läsningen:Upp. 22:1–5
Evangelium:Matt. 5:1–12 (samma text som i första årgången)
 Alternativa predikotexter
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken