Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 10.11.2024

Tjugofemte söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Från död till liv
En kristen människa kan tryggt lita på att döden inte får sista ordet i hennes liv. Trots att många frågor förblir obesvarade tror hon på att Kristus har besegrat dödens makt. Som Kristus under sitt jordiska liv uppväckte döda, så skall han också uppväcka oss på den sista dagen. Gud, som uppväckte Kristus från de döda, är Herren över liv och död.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
558O Jesus, när mitt liv släcks ut
 
565En dag jag lämnar mitt hem
Dagens psalmer:
560Det finns ett hem långt bortom
 
561Jag vet mig en sömn i Jesu namn
 
240Där varje väg skall sluta
Psaltarpsalm:Ps. 126
Första läsningen:Pred. 12:1-7
Andra läsningen:2 Tim. 4:6-8
Evangelium:Luk. 20:27-40
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken