Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårskalendern 2018 ( 3 årgången )

Dölj | Utvidga

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
03.12.2017
Första söndagen i advent
04.12.2017
måndag
05.12.2017
tisdag
06.12.2017
Självständighetsdagen
07.12.2017
torsdag
08.12.2017
fredag
09.12.2017
lördag
10.12.2017
Andra söndagen i advent
11.12.2017
måndag
12.12.2017
tisdag
13.12.2017
onsdag
14.12.2017
torsdag
15.12.2017
fredag
16.12.2017
lördag
17.12.2017
Tredje söndagen i advent
18.12.2017
måndag
19.12.2017
tisdag
20.12.2017
onsdag
21.12.2017
torsdag
22.12.2017
fredag
23.12.2017
lördag
24.12.2017
Fjärde söndagen i advent
Julaftonen
Julnatten
25.12.2017
Julmorgonen
Juldagen
26.12.2017
Stefanidagen (Annandag jul)
27.12.2017
Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
28.12.2017
Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
29.12.2017
fredag
30.12.2017
lördag
31.12.2017
Första söndagen efter jul
Nyårsaftonen
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari
01.01.2018
Nyårsdagen
02.01.2018
tisdag
03.01.2018
onsdag
04.01.2018
torsdag
05.01.2018
fredag
06.01.2018
Trettondagen (Epifania)
07.01.2018
Första söndagen efter trettondagen
08.01.2018
måndag
09.01.2018
tisdag
10.01.2018
onsdag
11.01.2018
torsdag
12.01.2018
fredag
13.01.2018
lördag
14.01.2018
Andra söndagen efter trettondagen
15.01.2018
måndag
16.01.2018
tisdag
17.01.2018
onsdag
18.01.2018
Böndagen för kristen enhet
19.01.2018
Biskop Henriks minnesdag
20.01.2018
lördag
21.01.2018
Tredje söndagen efter trettondagen
22.01.2018
måndag
23.01.2018
tisdag
24.01.2018
onsdag
25.01.2018
torsdag
26.01.2018
fredag
27.01.2018
lördag
28.01.2018
Tredje söndagen före fastetiden
(Septuagesima)
29.01.2018
måndag
30.01.2018
tisdag
31.01.2018
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
01.02.2018
torsdag
02.02.2018
fredag
03.02.2018
lördag
04.02.2018
Kyndelsmässodagen
05.02.2018
måndag
06.02.2018
tisdag
07.02.2018
onsdag
08.02.2018
torsdag
09.02.2018
fredag
10.02.2018
lördag
11.02.2018
Fastlagssöndagen (Esto mihi)
12.02.2018
måndag
13.02.2018
tisdag
14.02.2018
Askonsdagen
15.02.2018
torsdag
16.02.2018
fredag
17.02.2018
lördag
18.02.2018
Första söndagen i fastan (Invocavit)
19.02.2018
måndag
20.02.2018
tisdag
21.02.2018
onsdag
22.02.2018
torsdag
23.02.2018
fredag
24.02.2018
lördag
25.02.2018
Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
26.02.2018
måndag
27.02.2018
tisdag
28.02.2018
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
01.03.2018
torsdag
02.03.2018
fredag
03.03.2018
lördag
04.03.2018
Tredje söndagen i fastan (Oculi)
05.03.2018
måndag
06.03.2018
tisdag
07.03.2018
onsdag
08.03.2018
torsdag
09.03.2018
fredag
10.03.2018
lördag
11.03.2018
Fjärde söndagen i fastan
(Midfastosöndagen, Laetare)
12.03.2018
måndag
13.03.2018
tisdag
14.03.2018
onsdag
15.03.2018
torsdag
16.03.2018
fredag
17.03.2018
lördag
18.03.2018
Marie bebådelsedag
19.03.2018
måndag
20.03.2018
tisdag
21.03.2018
onsdag
22.03.2018
torsdag
23.03.2018
fredag
24.03.2018
lördag
25.03.2018
Palmsöndagen
26.03.2018
Måndagen i stilla veckan
27.03.2018
Tisdagen i stilla veckan
28.03.2018
Onsdagen i stilla veckan
29.03.2018
Skärtorsdagen
30.03.2018
Långfredagen
Vid Jesu dödsstund
Långfredagens kväll
31.03.2018
Den stilla lördagen
Påsknatten
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
01.04.2018
Påskdagen
02.04.2018
Annandag påsk
03.04.2018
Tisdagen efter påsk
04.04.2018
Onsdagen efter påsk
05.04.2018
Torsdagen efter påsk
06.04.2018
Fredagen efter påsk
07.04.2018
Lördagen efter påsk
08.04.2018
Första söndagen efter påsk
(Quasimodogeniti)
09.04.2018
måndag
10.04.2018
tisdag
11.04.2018
onsdag
12.04.2018
torsdag
13.04.2018
fredag
14.04.2018
lördag
15.04.2018
Andra söndagen efter påsk
(Misericordia Domini)
16.04.2018
måndag
17.04.2018
tisdag
18.04.2018
onsdag
19.04.2018
torsdag
20.04.2018
fredag
21.04.2018
lördag
22.04.2018
Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
23.04.2018
måndag
24.04.2018
tisdag
25.04.2018
onsdag
26.04.2018
torsdag
27.04.2018
fredag
28.04.2018
lördag
29.04.2018
Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
30.04.2018
måndag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
01.05.2018
tisdag
02.05.2018
onsdag
03.05.2018
torsdag
04.05.2018
fredag
05.05.2018
lördag
06.05.2018
Femte söndagen efter påsk
(Bönsöndagen, Rogate)
07.05.2018
måndag
08.05.2018
tisdag
09.05.2018
onsdag
10.05.2018
Kristi himmelsfärdsdag
11.05.2018
fredag
12.05.2018
lördag
13.05.2018
Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
14.05.2018
måndag
15.05.2018
tisdag
16.05.2018
onsdag
17.05.2018
torsdag
18.05.2018
fredag
19.05.2018
Pingstaftonen
20.05.2018
Pingstdagen
21.05.2018
måndag
22.05.2018
tisdag
23.05.2018
onsdag
24.05.2018
torsdag
25.05.2018
fredag
26.05.2018
lördag
27.05.2018
Treenighetssöndagen
28.05.2018
måndag
29.05.2018
tisdag
30.05.2018
onsdag
31.05.2018
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
01.06.2018
fredag
02.06.2018
lördag
03.06.2018
Andra söndagen efter pingst
04.06.2018
måndag
05.06.2018
tisdag
06.06.2018
onsdag
07.06.2018
torsdag
08.06.2018
fredag
09.06.2018
lördag
10.06.2018
Tredje söndagen efter pingst
11.06.2018
måndag
12.06.2018
tisdag
13.06.2018
onsdag
14.06.2018
torsdag
15.06.2018
fredag
16.06.2018
lördag
17.06.2018
Fjärde söndagen efter pingst
18.06.2018
måndag
19.06.2018
tisdag
20.06.2018
onsdag
21.06.2018
torsdag
22.06.2018
fredag
23.06.2018
Midsommardagen
(Johannes döparens dag)
24.06.2018
Femte söndagen efter pingst
25.06.2018
måndag
26.06.2018
tisdag
27.06.2018
onsdag
28.06.2018
torsdag
29.06.2018
fredag
30.06.2018
lördag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
01.07.2018
Apostladagen
02.07.2018
måndag
03.07.2018
tisdag
04.07.2018
onsdag
05.07.2018
torsdag
06.07.2018
fredag
07.07.2018
lördag
08.07.2018
Sjunde söndagen efter pingst
09.07.2018
måndag
10.07.2018
tisdag
11.07.2018
onsdag
12.07.2018
torsdag
13.07.2018
fredag
14.07.2018
lördag
15.07.2018
Kristi förklarings dag
16.07.2018
måndag
17.07.2018
tisdag
18.07.2018
onsdag
19.07.2018
torsdag
20.07.2018
fredag
21.07.2018
lördag
22.07.2018
Nionde söndagen efter pingst
23.07.2018
måndag
24.07.2018
tisdag
25.07.2018
onsdag
26.07.2018
torsdag
27.07.2018
fredag
28.07.2018
lördag
29.07.2018
Tionde söndagen efter pingst
30.07.2018
måndag
31.07.2018
tisdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
01.08.2018
onsdag
02.08.2018
torsdag
03.08.2018
fredag
04.08.2018
lördag
05.08.2018
Elfte söndagen efter pingst
06.08.2018
måndag
07.08.2018
tisdag
08.08.2018
onsdag
09.08.2018
torsdag
10.08.2018
fredag
11.08.2018
lördag
12.08.2018
Tolfte söndagen efter pingst
13.08.2018
måndag
14.08.2018
tisdag
15.08.2018
onsdag
16.08.2018
torsdag
17.08.2018
fredag
18.08.2018
lördag
19.08.2018
Trettonde söndagen efter pingst
20.08.2018
måndag
21.08.2018
tisdag
22.08.2018
onsdag
23.08.2018
torsdag
24.08.2018
fredag
25.08.2018
lördag
26.08.2018
Fjortonde söndagen efter pingst
27.08.2018
måndag
28.08.2018
tisdag
29.08.2018
onsdag
30.08.2018
torsdag
31.08.2018
fredag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
01.09.2018
lördag
02.09.2018
Femtonde söndagen efter pingst
03.09.2018
måndag
04.09.2018
tisdag
05.09.2018
onsdag
06.09.2018
torsdag
07.09.2018
fredag
08.09.2018
lördag
09.09.2018
Sextonde söndagen efter pingst
10.09.2018
måndag
11.09.2018
tisdag
12.09.2018
onsdag
13.09.2018
torsdag
14.09.2018
fredag
15.09.2018
lördag
16.09.2018
Sjuttonde söndagen efter pingst
17.09.2018
måndag
18.09.2018
tisdag
19.09.2018
onsdag
20.09.2018
torsdag
21.09.2018
fredag
22.09.2018
lördag
23.09.2018
Adertonde söndagen efter pingst
24.09.2018
måndag
25.09.2018
tisdag
26.09.2018
onsdag
27.09.2018
torsdag
28.09.2018
fredag
29.09.2018
lördag
30.09.2018
Mikaelidagen (Änglarnas dag)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
01.10.2018
måndag
02.10.2018
tisdag
03.10.2018
onsdag
04.10.2018
torsdag
05.10.2018
fredag
06.10.2018
lördag
07.10.2018
Tjugonde söndagen efter pingst
08.10.2018
måndag
09.10.2018
tisdag
10.10.2018
onsdag
11.10.2018
torsdag
12.10.2018
fredag
13.10.2018
lördag
14.10.2018
Tjugoförsta söndagen efter pingst
15.10.2018
måndag
16.10.2018
tisdag
17.10.2018
onsdag
18.10.2018
torsdag
19.10.2018
fredag
20.10.2018
lördag
21.10.2018
Reformationsdagen
22.10.2018
måndag
23.10.2018
tisdag
24.10.2018
Böndag för fred, mänskliga rättigheter och
internationellt ansvar
25.10.2018
torsdag
26.10.2018
fredag
27.10.2018
lördag
28.10.2018
Tjugotredje söndagen efter pingst
29.10.2018
måndag
30.10.2018
tisdag
31.10.2018
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
01.11.2018
torsdag
02.11.2018
fredag
03.11.2018
Alla helgons dag
04.11.2018
Tjugofjärde söndagen efter pingst
05.11.2018
måndag
06.11.2018
tisdag
07.11.2018
onsdag
08.11.2018
torsdag
09.11.2018
fredag
10.11.2018
lördag
11.11.2018
Tjugofemte söndagen efter pingst
12.11.2018
måndag
13.11.2018
tisdag
14.11.2018
onsdag
15.11.2018
torsdag
16.11.2018
fredag
17.11.2018
lördag
18.11.2018
Uppbrottets söndag
19.11.2018
måndag
20.11.2018
tisdag
21.11.2018
onsdag
22.11.2018
torsdag
23.11.2018
fredag
24.11.2018
lördag
25.11.2018
Domsöndagen
(Kristi konungaväldes söndag)
26.11.2018
måndag
27.11.2018
tisdag
28.11.2018
onsdag
29.11.2018
torsdag
30.11.2018
fredag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
01.12.2018
lördag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken