Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårskalendern 2019 ( 1 årgången )

Dölj | Utvidga

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
02.12.2018
Första söndagen i advent
03.12.2018
måndag
04.12.2018
tisdag
05.12.2018
onsdag
06.12.2018
Självständighetsdagen
07.12.2018
fredag
08.12.2018
lördag
09.12.2018
Andra söndagen i advent
10.12.2018
måndag
11.12.2018
tisdag
12.12.2018
onsdag
13.12.2018
torsdag
14.12.2018
fredag
15.12.2018
lördag
16.12.2018
Tredje söndagen i advent
17.12.2018
måndag
18.12.2018
tisdag
19.12.2018
onsdag
20.12.2018
torsdag
21.12.2018
fredag
22.12.2018
lördag
23.12.2018
Fjärde söndagen i advent
24.12.2018
Julaftonen
Julnatten
25.12.2018
Julmorgonen
Juldagen
26.12.2018
Stefanidagen (Annandag jul)
27.12.2018
Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
28.12.2018
Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
29.12.2018
lördag
30.12.2018
Första söndagen efter jul
31.12.2018
Nyårsaftonen
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari
01.01.2019
Nyårsdagen
02.01.2019
onsdag
03.01.2019
torsdag
04.01.2019
fredag
05.01.2019
lördag
06.01.2019
Trettondagen (Epifania)
07.01.2019
måndag
08.01.2019
tisdag
09.01.2019
onsdag
10.01.2019
torsdag
11.01.2019
fredag
12.01.2019
lördag
13.01.2019
Första söndagen efter trettondagen
14.01.2019
måndag
15.01.2019
tisdag
16.01.2019
onsdag
17.01.2019
torsdag
18.01.2019
Böndagen för kristen enhet
19.01.2019
Biskop Henriks minnesdag
20.01.2019
Andra söndagen efter trettondagen
21.01.2019
måndag
22.01.2019
tisdag
23.01.2019
onsdag
24.01.2019
torsdag
25.01.2019
fredag
26.01.2019
lördag
27.01.2019
Tredje söndagen efter trettondagen
28.01.2019
måndag
29.01.2019
tisdag
30.01.2019
onsdag
31.01.2019
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
01.02.2019
fredag
02.02.2019
lördag
03.02.2019
Kyndelsmässodagen
04.02.2019
måndag
05.02.2019
tisdag
06.02.2019
onsdag
07.02.2019
torsdag
08.02.2019
fredag
09.02.2019
lördag
10.02.2019
Femte söndagen efter trettondagen
11.02.2019
måndag
12.02.2019
tisdag
13.02.2019
onsdag
14.02.2019
torsdag
15.02.2019
fredag
16.02.2019
lördag
17.02.2019
Tredje söndagen före fastetiden
(Septuagesima)
18.02.2019
måndag
19.02.2019
tisdag
20.02.2019
onsdag
21.02.2019
torsdag
22.02.2019
fredag
23.02.2019
lördag
24.02.2019
Andra söndagen före fastetiden
(Sexagesima)
25.02.2019
måndag
26.02.2019
tisdag
27.02.2019
onsdag
28.02.2019
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
01.03.2019
fredag
02.03.2019
lördag
03.03.2019
Fastlagssöndagen (Esto mihi)
04.03.2019
måndag
05.03.2019
tisdag
06.03.2019
Askonsdagen
07.03.2019
torsdag
08.03.2019
fredag
09.03.2019
lördag
10.03.2019
Första söndagen i fastan (Invocavit)
11.03.2019
måndag
12.03.2019
tisdag
13.03.2019
onsdag
14.03.2019
torsdag
15.03.2019
fredag
16.03.2019
lördag
17.03.2019
Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
18.03.2019
måndag
19.03.2019
tisdag
20.03.2019
onsdag
21.03.2019
torsdag
22.03.2019
fredag
23.03.2019
lördag
24.03.2019
Marie bebådelsedag
25.03.2019
måndag
26.03.2019
tisdag
27.03.2019
onsdag
28.03.2019
torsdag
29.03.2019
fredag
30.03.2019
lördag
31.03.2019
Fjärde söndagen i fastan
(Midfastosöndagen, Laetare)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
01.04.2019
måndag
02.04.2019
tisdag
03.04.2019
onsdag
04.04.2019
torsdag
05.04.2019
fredag
06.04.2019
lördag
07.04.2019
Femte söndagen i fastan (Judica)
08.04.2019
måndag
09.04.2019
tisdag
10.04.2019
onsdag
11.04.2019
torsdag
12.04.2019
fredag
13.04.2019
lördag
14.04.2019
Palmsöndagen
15.04.2019
Måndagen i stilla veckan
16.04.2019
Tisdagen i stilla veckan
17.04.2019
Onsdagen i stilla veckan
18.04.2019
Skärtorsdagen
19.04.2019
Långfredagen
Vid Jesu dödsstund
Långfredagens kväll
20.04.2019
Den stilla lördagen
Påsknatten
21.04.2019
Påskdagen
22.04.2019
Annandag påsk
23.04.2019
Tisdagen efter påsk
24.04.2019
Onsdagen efter påsk
25.04.2019
Torsdagen efter påsk
26.04.2019
Fredagen efter påsk
27.04.2019
Lördagen efter påsk
28.04.2019
Första söndagen efter påsk
(Quasimodogeniti)
29.04.2019
måndag
30.04.2019
tisdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
01.05.2019
onsdag
02.05.2019
torsdag
03.05.2019
fredag
04.05.2019
lördag
05.05.2019
Andra söndagen efter påsk
(Misericordia Domini)
06.05.2019
måndag
07.05.2019
tisdag
08.05.2019
onsdag
09.05.2019
torsdag
10.05.2019
fredag
11.05.2019
lördag
12.05.2019
Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
13.05.2019
måndag
14.05.2019
tisdag
15.05.2019
onsdag
16.05.2019
torsdag
17.05.2019
fredag
18.05.2019
lördag
19.05.2019
Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
20.05.2019
måndag
21.05.2019
tisdag
22.05.2019
onsdag
23.05.2019
torsdag
24.05.2019
fredag
25.05.2019
lördag
26.05.2019
Femte söndagen efter påsk
(Bönsöndagen, Rogate)
27.05.2019
måndag
28.05.2019
tisdag
29.05.2019
onsdag
30.05.2019
Kristi himmelsfärdsdag
31.05.2019
fredag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
01.06.2019
lördag
02.06.2019
Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
03.06.2019
måndag
04.06.2019
tisdag
05.06.2019
onsdag
06.06.2019
torsdag
07.06.2019
fredag
08.06.2019
Pingstaftonen
09.06.2019
Pingstdagen
10.06.2019
måndag
11.06.2019
tisdag
12.06.2019
onsdag
13.06.2019
torsdag
14.06.2019
fredag
15.06.2019
lördag
16.06.2019
Treenighetssöndagen
17.06.2019
måndag
18.06.2019
tisdag
19.06.2019
onsdag
20.06.2019
torsdag
21.06.2019
fredag
22.06.2019
Midsommardagen
(Johannes döparens dag)
23.06.2019
Andra söndagen efter pingst
24.06.2019
måndag
25.06.2019
tisdag
26.06.2019
onsdag
27.06.2019
torsdag
28.06.2019
fredag
29.06.2019
lördag
30.06.2019
Tredje söndagen efter pingst
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
01.07.2019
måndag
02.07.2019
tisdag
03.07.2019
onsdag
04.07.2019
torsdag
05.07.2019
fredag
06.07.2019
lördag
07.07.2019
Fjärde söndagen efter pingst
08.07.2019
måndag
09.07.2019
tisdag
10.07.2019
onsdag
11.07.2019
torsdag
12.07.2019
fredag
13.07.2019
lördag
14.07.2019
Femte söndagen efter pingst
15.07.2019
måndag
16.07.2019
tisdag
17.07.2019
onsdag
18.07.2019
torsdag
19.07.2019
fredag
20.07.2019
lördag
21.07.2019
Apostladagen
22.07.2019
måndag
23.07.2019
tisdag
24.07.2019
onsdag
25.07.2019
torsdag
26.07.2019
fredag
27.07.2019
lördag
28.07.2019
Sjunde söndagen efter pingst
29.07.2019
måndag
30.07.2019
tisdag
31.07.2019
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
01.08.2019
torsdag
02.08.2019
fredag
03.08.2019
lördag
04.08.2019
Kristi förklarings dag
05.08.2019
måndag
06.08.2019
tisdag
07.08.2019
onsdag
08.08.2019
torsdag
09.08.2019
fredag
10.08.2019
lördag
11.08.2019
Nionde söndagen efter pingst
12.08.2019
måndag
13.08.2019
tisdag
14.08.2019
onsdag
15.08.2019
torsdag
16.08.2019
fredag
17.08.2019
lördag
18.08.2019
Tionde söndagen efter pingst
19.08.2019
måndag
20.08.2019
tisdag
21.08.2019
onsdag
22.08.2019
torsdag
23.08.2019
fredag
24.08.2019
lördag
25.08.2019
Elfte söndagen efter pingst
26.08.2019
måndag
27.08.2019
tisdag
28.08.2019
onsdag
29.08.2019
torsdag
30.08.2019
fredag
31.08.2019
lördag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
01.09.2019
Tolfte söndagen efter pingst
02.09.2019
måndag
03.09.2019
tisdag
04.09.2019
onsdag
05.09.2019
torsdag
06.09.2019
fredag
07.09.2019
lördag
08.09.2019
Trettonde söndagen efter pingst
09.09.2019
måndag
10.09.2019
tisdag
11.09.2019
onsdag
12.09.2019
torsdag
13.09.2019
fredag
14.09.2019
lördag
15.09.2019
Fjortonde söndagen efter pingst
16.09.2019
måndag
17.09.2019
tisdag
18.09.2019
onsdag
19.09.2019
torsdag
20.09.2019
fredag
21.09.2019
lördag
22.09.2019
Femtonde söndagen efter pingst
23.09.2019
måndag
24.09.2019
tisdag
25.09.2019
onsdag
26.09.2019
torsdag
27.09.2019
fredag
28.09.2019
lördag
29.09.2019
Mikaelidagen (Änglarnas dag)
30.09.2019
måndag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
01.10.2019
tisdag
02.10.2019
onsdag
03.10.2019
torsdag
04.10.2019
fredag
05.10.2019
lördag
06.10.2019
Sjuttonde söndagen efter pingst
07.10.2019
måndag
08.10.2019
tisdag
09.10.2019
onsdag
10.10.2019
torsdag
11.10.2019
fredag
12.10.2019
lördag
13.10.2019
Adertonde söndagen efter pingst
14.10.2019
måndag
15.10.2019
tisdag
16.10.2019
onsdag
17.10.2019
torsdag
18.10.2019
fredag
19.10.2019
lördag
20.10.2019
Nittonde söndagen efter pingst
21.10.2019
måndag
22.10.2019
tisdag
23.10.2019
onsdag
24.10.2019
Böndag för fred, mänskliga rättigheter och
internationellt ansvar
25.10.2019
fredag
26.10.2019
lördag
27.10.2019
Tjugonde söndagen efter pingst
28.10.2019
måndag
29.10.2019
tisdag
30.10.2019
onsdag
31.10.2019
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
01.11.2019
fredag
02.11.2019
Alla helgons dag
03.11.2019
Tjugoförsta söndagen efter pingst
04.11.2019
måndag
05.11.2019
tisdag
06.11.2019
onsdag
07.11.2019
torsdag
08.11.2019
fredag
09.11.2019
lördag
10.11.2019
Reformationsdagen
11.11.2019
måndag
12.11.2019
tisdag
13.11.2019
onsdag
14.11.2019
torsdag
15.11.2019
fredag
16.11.2019
lördag
17.11.2019
Uppbrottets söndag
18.11.2019
måndag
19.11.2019
tisdag
20.11.2019
onsdag
21.11.2019
torsdag
22.11.2019
fredag
23.11.2019
lördag
24.11.2019
Domsöndagen
(Kristi konungaväldes söndag)
25.11.2019
måndag
26.11.2019
tisdag
27.11.2019
onsdag
28.11.2019
torsdag
29.11.2019
fredag
30.11.2019
lördag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken