Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårskalendern 2021 ( 3 årgången )

Dölj | Utvidga

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
29.11.2020
Första söndagen i advent
30.11.2020
måndag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
01.12.2020
tisdag
02.12.2020
onsdag
03.12.2020
torsdag
04.12.2020
fredag
05.12.2020
lördag
06.12.2020
Andra söndagen i advent
06.12.2020
Självständighetsdagen
07.12.2020
måndag
08.12.2020
tisdag
09.12.2020
onsdag
10.12.2020
torsdag
11.12.2020
fredag
12.12.2020
lördag
13.12.2020
Tredje söndagen i advent
14.12.2020
måndag
15.12.2020
tisdag
16.12.2020
onsdag
17.12.2020
torsdag
18.12.2020
fredag
19.12.2020
lördag
20.12.2020
Fjärde söndagen i advent
21.12.2020
måndag
22.12.2020
tisdag
23.12.2020
onsdag
24.12.2020
Julaftonen
Julnatten
25.12.2020
Julmorgonen
Juldagen
26.12.2020
Stefanidagen (Annandag jul)
27.12.2020
Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
28.12.2020
Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
29.12.2020
tisdag
30.12.2020
onsdag
31.12.2020
Nyårsaftonen
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari
01.01.2021
Nyårsdagen
02.01.2021
lördag
03.01.2021
Andra söndagen efter jul
04.01.2021
måndag
05.01.2021
tisdag
06.01.2021
Trettondagen (Epifania)
07.01.2021
torsdag
08.01.2021
fredag
09.01.2021
lördag
10.01.2021
Första söndagen efter trettondagen
11.01.2021
måndag
12.01.2021
tisdag
13.01.2021
onsdag
14.01.2021
torsdag
15.01.2021
fredag
16.01.2021
lördag
17.01.2021
Andra söndagen efter trettondagen
18.01.2021
Böndagen för kristen enhet
19.01.2021
Biskop Henriks minnesdag
20.01.2021
onsdag
21.01.2021
torsdag
22.01.2021
fredag
23.01.2021
lördag
24.01.2021
Tredje söndagen efter trettondagen
25.01.2021
måndag
26.01.2021
tisdag
27.01.2021
onsdag
28.01.2021
torsdag
29.01.2021
fredag
30.01.2021
lördag
31.01.2021
Tredje söndagen före fastetiden
(Septuagesima)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
01.02.2021
måndag
02.02.2021
tisdag
03.02.2021
onsdag
04.02.2021
torsdag
05.02.2021
fredag
06.02.2021
lördag
07.02.2021
Kyndelsmässodagen
08.02.2021
måndag
09.02.2021
tisdag
10.02.2021
onsdag
11.02.2021
torsdag
12.02.2021
fredag
13.02.2021
lördag
14.02.2021
Fastlagssöndagen (Esto mihi)
15.02.2021
måndag
16.02.2021
tisdag
17.02.2021
Askonsdagen
18.02.2021
torsdag
19.02.2021
fredag
20.02.2021
lördag
21.02.2021
Första söndagen i fastan (Invocavit)
22.02.2021
måndag
23.02.2021
tisdag
24.02.2021
onsdag
25.02.2021
torsdag
26.02.2021
fredag
27.02.2021
lördag
28.02.2021
Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
01.03.2021
måndag
02.03.2021
tisdag
03.03.2021
onsdag
04.03.2021
torsdag
05.03.2021
fredag
06.03.2021
lördag
07.03.2021
Tredje söndagen i fastan (Oculi)
08.03.2021
måndag
09.03.2021
tisdag
10.03.2021
onsdag
11.03.2021
torsdag
12.03.2021
fredag
13.03.2021
lördag
14.03.2021
Fjärde söndagen i fastan
(Midfastosöndagen, Laetare)
15.03.2021
måndag
16.03.2021
tisdag
17.03.2021
onsdag
18.03.2021
torsdag
19.03.2021
fredag
20.03.2021
lördag
21.03.2021
Marie bebådelsedag
22.03.2021
måndag
23.03.2021
tisdag
24.03.2021
onsdag
25.03.2021
torsdag
26.03.2021
fredag
27.03.2021
lördag
28.03.2021
Palmsöndagen
29.03.2021
Måndagen i stilla veckan
30.03.2021
Tisdagen i stilla veckan
31.03.2021
Onsdagen i stilla veckan
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
01.04.2021
Skärtorsdagen
02.04.2021
Långfredagen
Vid Jesu dödsstund
Långfredagens kväll
03.04.2021
Den stilla lördagen
Påsknatten
04.04.2021
Påskdagen
05.04.2021
Annandag påsk
06.04.2021
Tisdagen efter påsk
07.04.2021
Onsdagen efter påsk
08.04.2021
Torsdagen efter påsk
09.04.2021
Fredagen efter påsk
10.04.2021
Lördagen efter påsk
11.04.2021
Första söndagen efter påsk
(Quasimodogeniti)
12.04.2021
måndag
13.04.2021
tisdag
14.04.2021
onsdag
15.04.2021
torsdag
16.04.2021
fredag
17.04.2021
lördag
18.04.2021
Andra söndagen efter påsk
(Misericordia Domini)
19.04.2021
måndag
20.04.2021
tisdag
21.04.2021
onsdag
22.04.2021
torsdag
23.04.2021
fredag
24.04.2021
lördag
25.04.2021
Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
26.04.2021
måndag
27.04.2021
tisdag
28.04.2021
onsdag
29.04.2021
torsdag
30.04.2021
fredag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
01.05.2021
lördag
02.05.2021
Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
03.05.2021
måndag
04.05.2021
tisdag
05.05.2021
onsdag
06.05.2021
torsdag
07.05.2021
fredag
08.05.2021
lördag
09.05.2021
Femte söndagen efter påsk
(Bönsöndagen, Rogate)
10.05.2021
måndag
11.05.2021
tisdag
12.05.2021
onsdag
13.05.2021
Kristi himmelsfärdsdag
14.05.2021
fredag
15.05.2021
lördag
16.05.2021
Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
17.05.2021
måndag
18.05.2021
tisdag
19.05.2021
onsdag
20.05.2021
torsdag
21.05.2021
fredag
22.05.2021
Pingstaftonen
23.05.2021
Pingstdagen
24.05.2021
måndag
25.05.2021
tisdag
26.05.2021
onsdag
27.05.2021
torsdag
28.05.2021
fredag
29.05.2021
lördag
30.05.2021
Treenighetssöndagen
31.05.2021
måndag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
01.06.2021
tisdag
02.06.2021
onsdag
03.06.2021
torsdag
04.06.2021
fredag
05.06.2021
lördag
06.06.2021
Andra söndagen efter pingst
07.06.2021
måndag
08.06.2021
tisdag
09.06.2021
onsdag
10.06.2021
torsdag
11.06.2021
fredag
12.06.2021
lördag
13.06.2021
Tredje söndagen efter pingst
14.06.2021
måndag
15.06.2021
tisdag
16.06.2021
onsdag
17.06.2021
torsdag
18.06.2021
fredag
19.06.2021
lördag
20.06.2021
Fjärde söndagen efter pingst
21.06.2021
måndag
22.06.2021
tisdag
23.06.2021
onsdag
24.06.2021
torsdag
25.06.2021
fredag
26.06.2021
Midsommardagen
(Johannes döparens dag)
27.06.2021
Femte söndagen efter pingst
28.06.2021
måndag
29.06.2021
tisdag
30.06.2021
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
01.07.2021
torsdag
02.07.2021
fredag
03.07.2021
lördag
04.07.2021
Apostladagen
05.07.2021
måndag
06.07.2021
tisdag
07.07.2021
onsdag
08.07.2021
torsdag
09.07.2021
fredag
10.07.2021
lördag
11.07.2021
Sjunde söndagen efter pingst
12.07.2021
måndag
13.07.2021
tisdag
14.07.2021
onsdag
15.07.2021
torsdag
16.07.2021
fredag
17.07.2021
lördag
18.07.2021
Kristi förklarings dag
19.07.2021
måndag
20.07.2021
tisdag
21.07.2021
onsdag
22.07.2021
torsdag
23.07.2021
fredag
24.07.2021
lördag
25.07.2021
Nionde söndagen efter pingst
26.07.2021
måndag
27.07.2021
tisdag
28.07.2021
onsdag
29.07.2021
torsdag
30.07.2021
fredag
31.07.2021
lördag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
01.08.2021
Tionde söndagen efter pingst
02.08.2021
måndag
03.08.2021
tisdag
04.08.2021
onsdag
05.08.2021
torsdag
06.08.2021
fredag
07.08.2021
lördag
08.08.2021
Elfte söndagen efter pingst
09.08.2021
måndag
10.08.2021
tisdag
11.08.2021
onsdag
12.08.2021
torsdag
13.08.2021
fredag
14.08.2021
lördag
15.08.2021
Tolfte söndagen efter pingst
16.08.2021
måndag
17.08.2021
tisdag
18.08.2021
onsdag
19.08.2021
torsdag
20.08.2021
fredag
21.08.2021
lördag
22.08.2021
Trettonde söndagen efter pingst
23.08.2021
måndag
24.08.2021
tisdag
25.08.2021
onsdag
26.08.2021
torsdag
27.08.2021
fredag
28.08.2021
lördag
29.08.2021
Fjortonde söndagen efter pingst
30.08.2021
måndag
31.08.2021
tisdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
01.09.2021
onsdag
02.09.2021
torsdag
03.09.2021
fredag
04.09.2021
lördag
05.09.2021
Femtonde söndagen efter pingst
06.09.2021
måndag
07.09.2021
tisdag
08.09.2021
onsdag
09.09.2021
torsdag
10.09.2021
fredag
11.09.2021
lördag
12.09.2021
Sextonde söndagen efter pingst
13.09.2021
måndag
14.09.2021
tisdag
15.09.2021
onsdag
16.09.2021
torsdag
17.09.2021
fredag
18.09.2021
lördag
19.09.2021
Sjuttonde söndagen efter pingst
20.09.2021
måndag
21.09.2021
tisdag
22.09.2021
onsdag
23.09.2021
torsdag
24.09.2021
fredag
25.09.2021
lördag
26.09.2021
Adertonde söndagen efter pingst
27.09.2021
måndag
28.09.2021
tisdag
29.09.2021
onsdag
30.09.2021
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
01.10.2021
fredag
02.10.2021
lördag
03.10.2021
Mikaelidagen (Änglarnas dag)
04.10.2021
måndag
05.10.2021
tisdag
06.10.2021
onsdag
07.10.2021
torsdag
08.10.2021
fredag
09.10.2021
lördag
10.10.2021
Tjugonde söndagen efter pingst
11.10.2021
måndag
12.10.2021
tisdag
13.10.2021
onsdag
14.10.2021
torsdag
15.10.2021
fredag
16.10.2021
lördag
17.10.2021
Tjugoförsta söndagen efter pingst
18.10.2021
måndag
19.10.2021
tisdag
20.10.2021
onsdag
21.10.2021
torsdag
22.10.2021
fredag
23.10.2021
lördag
24.10.2021
Reformationsdagen
Böndag för fred, mänskliga rättigheter och<br />internationellt ansvar
25.10.2021
måndag
26.10.2021
tisdag
27.10.2021
onsdag
28.10.2021
torsdag
29.10.2021
fredag
30.10.2021
lördag
31.10.2021
Tjugotredje söndagen efter pingst
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
01.11.2021
måndag
02.11.2021
tisdag
03.11.2021
onsdag
04.11.2021
torsdag
05.11.2021
fredag
06.11.2021
Alla helgons dag
07.11.2021
Tjugofjärde söndagen efter pingst
08.11.2021
måndag
09.11.2021
tisdag
10.11.2021
onsdag
11.11.2021
torsdag
12.11.2021
fredag
13.11.2021
lördag
14.11.2021
Uppbrottets söndag
15.11.2021
måndag
16.11.2021
tisdag
17.11.2021
onsdag
18.11.2021
torsdag
19.11.2021
fredag
20.11.2021
lördag
21.11.2021
Domsöndagen
(Kristi konungaväldes söndag)
22.11.2021
måndag
23.11.2021
tisdag
24.11.2021
onsdag
25.11.2021
torsdag
26.11.2021
fredag
27.11.2021
lördag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken